OZNAM!!!

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Úradu verejného zdravotníctva, hlavného hygienika a krízového štábu budú

od 30.03.2020 až do odvolania

pracoviská Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva (SCŠPP) v  Bánovciach nad Bebravou a  v Trenčíne uzatvorené.

V prípade potreby môžete jednotlivé pracoviská kontaktovať telefonicky:  +421 0918 040 050

alebo prostredníctvome-mailu: scsppbn@gmail.com.

 

Sme tu pre rodičov, deti aj pedagógov. „Spoločne to zvládneme“.

 

Ponuka práce

SCŠPP Bánovce nad Bebravou príjme do zamestnania logopéda/špeciálneho pedagóga so štátnou skúškou z logopédie s nástupom ihneď.

V prípade záujmu nás kontaktujte: 
t.č. : 0918 040 050

 

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

 

Naši špeciálni pedagógovia sú odborne spôsobilí aj na poskytovanie služieb v nasledovných oblastiach :

KUPOZ – program rozvoja pozornosti
• Feuersteinov program inštrumentálneho obohacovania
• Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina
• HRV - biofeedback

 

 
 
S klientom pracujeme individuálne v našom centre.

V prípade viacerých klientov z jednej školy poskytujeme služby priamo v danej škole.

Služby poskytujeme zdarma.

Sme zaradení v sieti škôl a školských zariadení financovaných MŠ SR.

Naše pracovisko